• Slewing Bearing Selection

Výber otočného ložiska

XUZHOU XINDA SLEWING BEARING CO., LTD

Výber otočného ložiska

Email:bearing@slewing-world.com

Spoločnosť: Pridať.:
názov: Dlh.:
Tel: Fax:
Aplikácia:

Os otáčania

Typ montáže

 

Horizontálne □ Vertikálne □

Horizontálne□ Vertikálne □
Typ prevodovky:

pohyb:

Počet otáčok (RPM):
Vonkajšie □

len polohovanie□

Normálne:
Vnútorné □

prerušované otáčanie □

Max:
Bez □

nepretržité otáčanie □

Načítať dáta

Zaťaženie ložiska Typ načítania

A

B

C

 

max.pracovné zaťaženie

max.skúšobné zaťaženie

napr. 25% preťaženie

stave

Extrémna záťaž

napr. otrasy resp

mimo prevádzky

 
Axiálne zaťaženiarovnobežne s osou otáčania  

 

 

KN

Radiálne zaťaženiav pravom uhle k osi otáčania (bez zaťaženia prevodovky)  

 

 

KN

Sklopný moment generovaný axiálnym zaťažením  

 

 

KN.m

Sklopný moment generovaný radiálnym zaťažením  

 

 

KN.m

Posledný moment naklonenia  

 

 

KN.m

Tangenciálna sila na pohon[kN]Normálne: Max:  Počet diskov:
Poloha: ° od seba

Typ a rozmer otočného ložiska

Typ: ľahký typ□ jednoradová guľa □ dvojradová guľa□ jednoradový krížový valec□ trojradový krížový valec□
 
Rozmer: OD: mm □ ID: mm □ Výška: mm □
Pre požiadavky na nepretržitú rotáciu, premennú a životnosť vyplňte prílohu A.
 Príloha A je priložená:
 Poznámky:(napr. špeciálne pracovné podmienky/teploty, požadované presnosti, rozmery ložísk, požiadavky na kontrolu alebo certifikáciu, skúšky materiálov atď.)

Príloha A

Percento pracovného času a rýchlosti otáčania pri rôznych prípadoch zaťaženia.

 

Údaje o zaťažení otočného krúžku

Zaťažovacie stavy

axiálne
(KN)

radiálne
(KN)

Moment
(KN.m)

rýchlosť rotácie
(ot./min)

čas
(%)

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
Nepretržitá prevádzka:
Životnosť (L10): pri priemernej rýchlosti: ot./min., životnosť je minimálne: /hod
Prerušovaná prevádzka:
Potrebná životnosť: pri uhle +/- °, najmenšie recyklačné číslo:

Príloha B

Údaje o výstroji

Vonkajší prevod □ Vnútorný prevod □ Evolventný prevod □
Údaje o výstroji
Definícia

Otočný krúžok

pastorok

Modul m

 

 

Počet zubov z

 

 

Tlakový uhol α

 

 

Uhol skrutkovice β

 

 

Modifikačný koeficient x

 

 

Koeficient hornej vôle C

 

 

Šírka prevodu b

 

 

Presná trieda

 

 

Stredová vzdialenosť prevodov je nastaviteľná áno □ nie □